Tirunen nyelvei

Tirunen földjén sok különböző nyelvet beszélnek egyes fajok. Mindet talán le se lehet írni, hiszen vannak olyanok is, eldugott helyeken, zugokban, a hegyekben, ahova ember még be se tette a lábát. Ezekről feljegyzések sem készültek. Ezen kívül vannak már kihalt nyelvek is, talán több, mint amit használnak, néhányat még a tündék tudnak, de nem használják. A fontosabb nyelvek a következők:

Emberi nyelvek:

Gomgelondi / Anyanyelv: Ez a legkezdetlegesebb emberi nyelv, Ebből alakult ki - az Irgunoni kivételével - az összes emberi nyelv. Ezt beszéli az                                            összes ember (Irgunonon is). Egymás közt mindig így beszéltek a különböző nemzetek lakói. Később a tündék, az                                            orkok, a tumerek, és még nagyon sok más faj, és nép is megtanulta. Könnyű, nyelvtana egyszerű. Mindent a kiejtés                                            szerint ejtenek. Egy múlt, és egy jelen ideje van. Írása egyszerű rovásjelekkel történik, amik sokszor nem többek                                            három vonásnál.

Handorioi:                         Nagyon egyszerű, könnyen megtanulható nyelv (aki az Anyanyelvet beszéli, az minden gond nélkül megérti). Az                                            Anyanyelből származik. Ez az a nyelv, amely legkevésbé változott meg az idők során, talán a Handorio és Gomgelond                                            közötti szorosabb kapcsolat miatt. Nyelvtanában és írásában is megegyezik.

Roloni:                               Szintén az Anyanyelvből származik, de jobban módosult az idők során. Mivel Rolencia soha nem volt                                            egységes, így a nyelvük sem az. A különböző tájakon más-más a nyelvjárás. Ez csak néhány szóban mutatkozik meg.                                            A roloniak is megértik a többieket, bár néha akadhatnak gondok.

Irgunoni:                            Nyomokban még felfedezhető benne az Anyanyelv, de csak szavak szintjén. Nem is igazán ebből erted, hanem a                                            tiruneni nyelvek keveredése. Megtalálható benne az orkokétól a tündékéig, de ezek közül egyik se tudná megtanulni                                            (még akkor sem, ha az orkok értelmesebbek lennének.) Nagyon nehéz, és egyes szavakat csak az irgunoniak tudnak                                            kiejteni.

Tünde:                               A tündék nyelve a legbonyolultabb a világon. Hangzása csodaszép, dallamos, öröm hallani, még akkor is, ha egy szót                                            nem értünk belőle. Írásuk, is csodálatos. Hosszú munkával, de bárki megtanulhatja. A tündék szivesebben beszélnek                                            saját nyelvükön az idegenekkel, ha azok értik azt. (Bël Ioreth ez alól kivétel) Ezt a népet nagyn foglalkoztatják a                                            tudományok, így akár az is megtörténhet, hogy egy tünde több száz nyelvet megtanul, de mindig is a sajátjához fog                                            ragaszkodni.


Kiejtés

A könyvben a nevek a Handorioi kiejtés szerint vannak leírva. A hangokat  úgy kell kiejteni, ahogy olvassuk. Az éáúüűóöő betűket ugyanúgy kell ejteni, mint magyarul, a többi ékezettől el kell tekinteni. (Azok csak azért vannak, hogy fantasybbasnak tűnjön) A handorioiak és a mágusok neveiben gyakran előfordul a Q betű. Ez a magyar K-nak felel meg. A kettős magánhangzókat egynek kell ejteni, viszont a dupla mássalhangzókat duplán kell. A T betű után előfordulhat egy H. Ilyenkor a hang nyúlik, de a H-t nem ejtjük.

pl: Qwâmbii - [kvambi],      Bël Ioreth - [bel ioret]